• masaza1
 • masaza2
 • masaza3
 • masaza4
19
Feb

Projekat za ARCUS Club Franchise

ponuda-franchisestrategija-otvaranja-obavestenje

Procedura otvaranja klubova
Molimo Vas, ukoliko želite da otvorite klub, ispunite naš Upitnik za franšizu Zauzvrat ćemo Vam poslati detaljna uputstva za otvaranje kluba.
01
O projektu
Ponuda za otvaranje
Modeli Fransize
Investicija i otplata
Masažne foteljeParavaniStolovi i stolice
Primena standarda na izlogPrimena standarda na štampani materijalPrimer cenovnika
3d izgled kluba
Licenca treneraLicenca kluba
3D šema kluba
Fotografije jednog kluba
Kućni red
Procedura otvaranja

 

POLITIKA POSLOVANJA

ARCUSHEALTH club-a

 

 1. Svi clubovi koriste jedinstven cenovnik osnovnih usluga ( usluge treninga na FIT STEP-u i usluge masaže na ARCUS masažnoj fotelji ) koji formira isključivo ARCUS.
 2. Cene ostalih usluga koje se vrše u clubovima se slobodno formiraju.
 3. U clubu radi isključivo licencirani trener koji nosi standardizovanu uniformu.
 4. Ljubaznost, predusretljivost, poverenje i stručnost su osnovne vrline osoblja cluba.
 5. Higijena u clubu mora biti na zavidnom nivou i o tome se vodi posebna briga.
 6. Sve usluge cluba se rade isključivo na zakazivanje.
 7. Svaka usluga , sva merenja, medicinski upitnik pa i svaki boravak klijenta u clubu po bilo kom pitanju se obavezno evidentira kroz jedinstveni softver na računaru.
 8. Svaki club mora imati internet i biti softverski umrežen u ARCUS BIZNIS OPERATIVNI sistem.
 9. Svi clubovi rade sedam dana u nedelji i minimum 12 sati dnevno. Slobodni dani su isključivo za vreme velikih praznika koji se slave na zajedničkom nivou i tada su svi clubovi zatvoreni.
 10. Svim klijentima se obavezno čestita rođendan, krsna slava, 8. mart , nova godina i rođenje deteta.
 11. Reklamiranje na lokalnom nivou se radi isključivo uz saglasnost ARCUS-a a kampanju finansira vlasnik franšize-cluba u tom gradu koji je dao inicijativu.
 12. Reklamiranje na nivou sistema radi ARCUS i to se finansira iz zajedničkog fonda.
 13. U zajednički fond za reklamiranje ulažu svi nosioci franšize tek nakon prve godine.
 14. ARCUS vrši redovnu kontrolu kvaliteta usluga putem skrivene kontrole, javno ili putem softverske mreže i daje ocenu kvaliteta svakog cluba na polugodišnjem nivou.
 15. Održavanje opreme odnosno redovno servisiranje je obavezno i osnova je za kvalitetne uslugu i dugotrajnost opreme.
 16. Na početku svog poslovanja Vlasnik franšize-cluba treba da ima inicijalni kapital i minimum obrtnog kapitala kako bi nesmetano funkcionisao prvih 6 meseci i prevazišao neku neočekivanu situaciju koja bi mogla ugroziti njegovo poslovanje .
 17. Obaveza vlasnika franšize-cluba je osiguranje objekta u kome se vrši usluga i sve opreme koja je kupljena i koja je predmet franšize odnosno koja je sastavni deo cluba.Osiguranje se vrši od svih nepogoda, loma i krađe. Osiguranje se vrši u partnerskoj osiguravajućoj kući koju je ARCUS izabrao i po jednakim uslovima za sve franšizante.
 18. Svakog zadnjeg vikenda u januaru ili prvog u februaru mesecu ARCUS održava konferenciju na kojoj se radi analiza poslovanja, edukacija i dodela godišnjih nagrada. Na konferenciji je obavezno prisustvo svih vlasnika clubova .

 

ARCUS PRESIDENT

fit-step-1ideal-pro-1masaza-1sogno-1wellness-1